Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення

Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ – ХVІІІ ст. : у 2 кн . –  Київ : Грамота, 2007 . – Кн. 1 . – 720 с. : іл.

Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів. Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.

Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, кому небайдужа українська історія ХVІ–ХVІІІ ст.