Історія українського козацтва 2

Історія українського козацтва: нариси : у 2 т. / редкол. : В. А. Смолій, О. А.   Бачинська, О. І . Гуржій [та ін.]. – Київ :  Києво-Могилянська академія, 2007 . – Т. 2 . – 724 с. : іл.

У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі. Видання розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.