Історія українського козацтва

Історія українського козацтва : нариси : у 2 т. / [ редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006-2007.

Т. 1. – 2006. – 800 с. : кольор. іл. – Бібліогр. : с. 690-781.

З висоти XXI ст. сучасні українські історики спробували ще раз перегорнути сторінки героїчної і трагічної козацької минувшини, знайти свої відповіді на, здавалося б, уже добре досліджені, але водночас повністю не опановані питання: хто вони – козаки; яку роль відіграли в історії не лише України, а й ранньомодерної Європи? Саме на такі питання Ви можете знайти відповіді. 

До першого тому увійшли нариси, які охоплюють еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.

Видання розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.