Україна в період Другої світової війни : навч. посіб.

Завальнюк О. М. Україна в період Другої світової війни : навч. посіб. / О. М. Завальнюк, С. В. Олійник, С. В. Трубчанінов ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам’янець-Поділ. Нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – 540 с.

Посібник містить матеріали для студентів історичного факультету, які необхідні при вивченні періоду Другої світової війни в історії України. Наголошується на різних поглядах учених з окремих питань.