Платні послуги

(Затверджено рішенням 25 сесії міської ради
22.12.2022. № 172/25)

ПОЛОЖЕННЯ
про надання платних послуг Кам’янець-Подільською
міською централізованою бібліотечною системою

І. Загальні положення

1.1 Платні послуги здійснюються Кам’янець-Подільською міською централізованою бібліотечною системою (ЦБС) відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 493 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. №1271», Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності».
1.2 Платні послуги, що надаються бібліотеками, не обкладаються податком, відповідно до ст. 29 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
1.3 Платні послуги надаються з метою залучення додаткових коштів та повного задоволення запитів користувачів, розвитку матеріально-технічної бази.
1.4 Послуги виконуються на протязі робочого дня працівниками бібліотек за рахунок раціонального використання робочого часу, високої організації праці.
1.5 До платних послуг бібліотеки відносяться:
– оформлення (комплектування) реєстраційно-облікових документів користувачів
– продовження строку користування документами
– нічний абонемент
– роздрукування інформації з електронних носіїв (друк тексту на принтері)
– сканування
– репродукування
– фотокопіювання, фотографування
– ксерокопіювання.
1.6 Перелік та вартість платних послуг затверджується рішенням виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради..
1.7 Для організації роботи по наданню платних послуг у відділах центральної бібліотеки імені Костя Солухи та бібліотеках-філіях створюються групи з числа працівників відділу, філії. За організацію роботи з надання послуг відповідають провідні бібліотекарі центральної бібліотеки та завідуючі філіями, по ЦБС – заступник директора.
1.8 На кожний вид послуги централізована бухгалтерія департаменту гуманітарної політики Кам’янець-Подільської міської ради складає калькуляцію – кошторис розрахунку регульованих цін. Згідно розробленої калькуляції встановлюється вартість послуг.
1.9 Грошовий розрахунок із користувачами проводиться на основі розрахункових книжок (квитанцій). Примірники розрахункових книжок та сума коштів, одержаних від надання платних послуг обліковуються в «Книзі обліку розрахункових операцій».
Зібрані кошти працівники бібліотек перераховують на спец рахунок ЦБС через банківські установи.
1.10 Бібліотеки проводять широку і постійну рекламу, роз’яснюючу роботу по наданню платних послуг користувачам.
1.11 Дирекція ЦБС проводить щомісячний аналіз (із заслуховуванням звітів керівників структурних підрозділів) по наданню платних послуг.
1.12 Надавати безкоштовно послуги по оформленню (комплектуванню) реєстраційно-облікових документів окремим категоріям населення згідно з чинним законодавством (при пред’явленні відповідного документа):
– ветерани Другої світової війни,
– інваліди І-ІІ групи,
– учасники російсько-української війни та члени їх сімей,
– воїни-афганці,
– учасники ліквідації Чорнобильської аварії,
– діти-інваліди усіх груп,
– діти з малозабезпечених та багатодітних сімей,
– діти-сироти,
– діти – дошкільнята та учні 1-4 класів,
– пенсіонери від 60 років,
– внутрішньо переміщені особи (ВПО)
1.13 Здійснювати безкоштовно оформлення (комплектування) реєстраційно-облікових документів користувачам, які працюють в закладах культури та освітніх і мистецьких закладах міста; організацій-партнерів, які надають бібліотекам допомогу у проведенні соціокультурних заходів, дарують бібліотекам книги; волонтерам бібліотеки.

ІІ. Основні завдання

2.1 Поліпшення якості та оперативності обслуговування користувачів за рахунок надання
додаткових послуг.
2.2 Забезпечення та зберігання цінної частини фондів бібліотеки.
2.3 Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотек.

ІІІ. Організація роботи

3.1 Використання «Положення» передбачає:
– перелік та вартість платних послуг, порядок їх надання;
– взаємовідносини між користувачами та працівниками бібліотек;
– відповідальність працівників за надання платних послуг;
– забезпечення систематичного і чіткого обліку всієї роботи з надання платних послуг
та контролю за якістю виконання й станом обліково-звітної документації.

ІV. Права і обов’язки

Бібліотеки мають право:
4.1 Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання платних послуг.
4.2 Визначати можливість і доцільність виконання послуги.
4.3 Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або припинення
надання платних послуг чи окремих їх видів.

Бібліотеки зобов’язані:
4.4 Чітко дотримуватись виконання даного «Положення».
4.5 Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування користувачів.
4.6 Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з удосконалення та вивчення
доцільності надання платних послуг.

V. Планування та використання доходів від платних послуг

5.1 Кошти, одержані від надання платних послуг зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду ЦБС.
5.2 За кошти, одержані від надання платних послуг проводиться:
– часткова оплата енергоресурсів,
– передплата періодичних видань,
– придбання літератури,
– оплата відряджень,
– придбання канцелярських та господарських товарів,
– часткова оплата зв’язку,
– проведення ремонтних робіт,
– придбання меблів, обладнання.

VІ. Завдання працівників, безпосередньо пов’язаних з наданням платних послуг

6.1 Надавати користувачам інформацію про всі види платних послуг.
6.2 Здійснювати оформлення відповідних документів про надані платні послуги.
6.3 Відстежувати якість виконання послуг.

 

 

(Затверджено рішенням 25 сесії міської ради

22.12.2022. № 172/25)

 

 

Вартість платних послуг в бібліотеках

Кам’янець-Подільської міської централізованої бібліотечної системи

 

№ п/п  

Назва послуги

вартість  послуги

(грн.)

 

Одиниці виміру

1. Оформлення (комплектування) реєстраційно-облікових документів користувачів 12,00 1 раз в рік
2. Нічний абонемент 5,00 1 документ
3. Продовження строку користування документами 2,30 1 документ
4. Репродукування 2,00 1 сторінка
5. Ксерокопіювання 2,00 1 копія
6. Фотокопіювання, фотографування 2,50 1 копія
7 Сканування 1,30 1 копія
8 Роздрукування інформації з електронних носіїв (друк тексту на принтері) 2,00 1 сторінка